دانلود رایگان تحقیق آمار

پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز

پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز

تعداد صفحات : ۱۳ صفحه

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

پرسشنامه : ندارد

توضیحات : این پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز کاملآً مرتب با تمامی مباحث آماری (جدول فراواني،نمودار دايره اي،نمودار ميله اي،نمودارمستطيلي،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ، نمودار جعبه اي، مد، ميانه، ميانگين، واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات) مي باشد.

دانلود نمونه پروژه شماره ۸۵

خرید پروژه شماره ۸۵ + دانلود کامل

پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز

پروژه آمار

پ۸۷ – پروژه آمار مقایسه میزان دقایق مطالعه روزانه دو کلاس در ایام امتحانات ۲۰ صفحه
قیمت : ۲۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۷

پ۸۶ – پروژه آمار ساعت مطالعه درسی روزانه یک کلاس ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۶

پ۸۵ – پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۵

پ۸۴ – پروژه آمار تعداد روزهای بارندگی ۱۰۰ شهرستان کشور ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۴

پ۸۳ – پروژه آمار برق مصرفی ۱۰۰ خانواده ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۳

پ۸۲ – پروژه آمار طلاق استان های کشور در سال ۱۳۹۰ ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۲

پ۸۱ – پروژه آمار تعداد ساعات خواب روزانه دانش آموزان ۱۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۱

پ۸۰ – پروژه آمار حجاب ۱۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۸۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸۰

پ۷۹ – پروژه آمار نظر مردم درباره انتخاب و خرید لباس ۱۸ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۹

پ۷۸ – پروژه آمار نظر مردم درباره چگونگی گذراندن تعطیلات ۱۷ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۸

پ۷۷ – پروژه آمار نظر مردم درباره گوش دادن به موسیقی ۱۹ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۷

پ۷۶ – پروژه آمار نظر مردم درباره صرفه جویی در مصرف آب ۲۱ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۶

پ۷۵ – پروژه آمار نظر مردم درباره خرید اینترنتی ۲۶ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۵

پ۷۴ – پروژه آمار نظر مردم درباره جراحی پلاستیک و زیبایی ۱۵صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۴

پ۷۳ – پروژه آمار نظر مردم درباره تلفن همراه ۲۳ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۳

پ۷۲ – پروژه آمار نظر مردم درباره شب یلدا ۲۴ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۲

پ۷۱ – پروژه آمار نظر مردم درباره دروغ گفتن و دلایل آن ۲۰ صفحه
قیمت : ۱۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۷۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۱

پ۷۰-۰۱- پروژه آمار میزان استفاده از اپلیکیشن های گوشی موبایل و تبلت توسط دانش آموزان ۲۶ ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۱-۷۰

پ۷۰-۰۲- پروژه آمار میزان برق مصرفي خانواده ها ۲۱ص ۸۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۰۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۲-۷۰

پ۷۰-۰۳- پروژه آمار بررسی دلایل و علل گرایش دانش آموزان به رشته ی علوم تجربی ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۳-۷۰

پ۷۰-۰۴- پروژه آمار میزان ساعت گوش دادن به موسیقی توسط دانش آموزان ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۴-۷۰

پ۷۰-۰۵- پروژه آمار تأثیر مشاور توانا بر موفقیت و یادگیری دانش آموزان ۲۷ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۵-۷۰

پ۷۰-۰۶- پروژه آمار بررسی تأثیر تلگرام بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان ۳۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۶-۷۰

پ۷۰-۰۷- پروژه آمار تأثیر تعداد فرزندان بر تربیت آنان ۲۷ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۷-۷۰

پ۷۰-۰۸-پروژه آمار میزان مصرف ماهیانه بنزین خودروهای سواری ۲۵ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۰۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۸-۷۰

پ۷۰-۰۹-پروژه آمار تاثیر ورزش در روحیات دانش آموزان ۳۳ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۰۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۰۹-۷۰

پ۷۰-۱۰- پروژه آمار مقایسه ی آماری نمرات دو درس فیزیک و شیمی دانش آموزان یک کلاس ۲۶ص ۳۰داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۰-۷۰

پ۷۰-۱۱- پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضیات ۲۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۱-۷۰

پ۷۰-۱۲- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان دختر ۲۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۲-۷۰

پ۷۰-۱۳- پروژه آمار بررسی مدت زمان تماشای تلویزیون و نوع برنامه های مورد علاقه ی دانش آموزان پسر ۲۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۳-۷۰

پ۷۰-۱۴- پروژه آمار نقش مادران خانه دار در تربیت فرزندان ۳۸ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۱۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۴-۷۰

پ۷۰-۱۵- پروژه آمار میزان تخم مرغ مصرفي خانواده ها در یک هفته ۲۲ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۵-۷۰

پ۷۰-۱۶- پروژه آمار میزان هزینه ی ماهیانه تلفن همراه دانش آموزان و موارد استفاده ی آن ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۶-۷۰

پ۷۰-۱۷- پروژه آمار میزان ساعات خواب دانش آموزان در شبانه روز ۲۳ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۷-۷۰

پروژه آمار

پ۷۰-۱۸- پروژه آمار بررسی تعداد روزهای غیبت دانش آموزان در کلاس درس در ۶ ماه اول سال تحصیلی ۲۷ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۸-۷۰

پ۷۰-۱۹- پروژه آمار بررسی آماری میزان استفاده از روغن موتور خودروها بر حسب کیلومتر ۲۳ص ۵۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۹-۷۰

پ۷۰-۲۰- پروژه آمار بررسی آماری معضل افسردگی در جامعه ۳۵ص ۲۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۰-۷۰

پ۷۰-۲۱- پروژه آمار بررسی آماری شهرآوردهای استقلال و پرسپولیس از سال ۱۳۴۷ تاکنون ۳۵ص ۸۶ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۱-۷۰

پ۷۰-۲۲- پروژه آمار بررسی تعداد مراجعین و دلیل مراجعه به مشاور دبیرستان ۲۳ص ۳۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۲-۷۰

پ۷۰-۲۳- پروژه آمار بررسی آماری تعداد شهرستان های هر استان ۲۴ص ۳۱ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۳-۷۰

پ۷۰-۲۴- پروژه آمار بررسی میزان خرید پوشاک توسط دانش آموزان در ایام عید سال ۱۳۹۶ و عوامل مؤثر در خرید ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۲۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۴-۷۰

پ۷۰-۲۵- پروژه آمار بررسی آماری تعداد ضربان قلب در یک دقیقه ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۵-۷۰

پ۷۰-۲۶- پروژه آمار مساحت استان های ایران ۲۲ص ۳۱داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۶-۷۰

پ۷۰-۲۷- پروژه آمار مسافت های طی شده در سفرهای نوروزی ۳۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۷-۷۰

پ۷۰-۲۸- پروژه آمار تعداد تست های ریاضی بررسی شده توسط دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی در یک هفته ۲۰ص ۴۰داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۸-۷۰

پ۷۰-۲۹- پروژه آمار بررسی توانایی انجام دراز و نشست در دانش آموزان پایه دهم ۲۱ص ۷۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۹-۷۰

پ۷۰-۳۰- پروژه آمار بررسی میزان شرکت دانش آموزان در نماز جماعت مدارس ۲۲ص ۳۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۰-۷۰

پ۷۰-۳۱- پروژه آمار بررسی سن ازدواج در پسران و دختران ۲۵ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۱-۷۰

پ۷۰-۳۲- پروژه آمار انتخابات شوراها و ملاک های مردم در رأی دادن ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۲-۷۰

پ۷۰-۳۳- پروژه آمار تأثیر سفر بر یادگیری ۳۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۳-۷۰

پ۷۰-۳۴- پروژه آمار بررسی میزان وزن نوزادان در بدو تولد ۲۲ص ۶۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۴-۷۰

پ۷۰-۳۵- پروژه آمار تاثیرتبلیغات در جلب مشتری و فروش کالا ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۵-۷۰

پ۷۰-۳۶- پروژه آمار میزان هزینه ی سالیانه ی دانش آموزان برای خرید کتاب های کمک درسی ۲۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۶-۷۰

پ۷۰-۳۷- پروژه آمار تعداد ساعات استفاده از اینترنت توسط دانش آموزان در هفته ۲۰ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۷-۷۰

پ۷۰-۳۸- پروژه آمار تأثیر شرکت در کلاس های کنکور در قبولی در رشته و دانشگاه مورد نظر ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۳۸-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۸-۷۰

پ۷۰-۳۹- پروژه آمار تعداد پلک زدن دانش آموزان در یک دقیقه ۲۲ص ۴۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۹-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۹-۷۰

پ۷۰-۴۰- پروژه آمار طلاق ۲۹ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۰-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۰-۷۰

پ۷۰-۴۱- پروژه آمار بررسی جمعیت استان های ایران در سال ۱۳۹۵ ۲۴ص ۳۱ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۱-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۱-۷۰

پ۷۰-۴۲- پروژه آمار بررسی اندازه ی قد دانش آموزان دختر دبیرستانی ۲۰ص ۶۰ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۲-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۲-۷۰

پ۷۰-۴۳- پروژه آمار بررسی آماری میزان اضطراب دانش آموزان در ایام امتحانات ۳۴ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۳-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۳-۷۰

پ۷۰-۴۴- پروژه آمار نقش شبکه های اجتماعی در زندگی مردم ۴۲ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۴-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۴-۷۰

پ۷۰-۴۵- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان پسر دبیرستانی ۲۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۵-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۵-۷۰

پ۷۰-۴۶- پروژه آمار بررسی اندازه ی وزن دانش آموزان دختر دبیرستانی ۲۰ص ۴۵ داده
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۶-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۶-۷۰

پ۷۰-۴۷- پروژه آمار نقش دوستان در زندگی نوجوانان ۳۶ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه
دانلود نمونه پروژه ۴۷-۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۷-۷۰

پ۷۰ – پروژه آمار میزان کاهش یا افزایش معدل دانش آموزان ۳۰ دانش آموز ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۷۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷۰

پ۶۹ – پروژه آمار میزان بارش برف در ۲۰ استان کشور ۱۲ ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۹

پ۶۸ – پروژه آمار مرگ و میر بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ ۳۵ ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۸

پ۶۷ – پروژه آمار رکورد شنا رفتن ۵۰ دانش آموز ۱۸ ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۷

پ۶۶ – پروژه آمار رکورد ۳۰ دانش آموز در مسابقه دو و میدانی زنگ ورزش ۱۵ ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۶

پ۶۵ – پروژه آمار دانش آموزانی که در خانه کامپیوتر دارند ۱۳ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۵

پ۶۴ – پروژه آمار تعداد دانش آموزان تجدید شده در ۴۵ امتحان ۱۲ ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۴

پ۶۳ – پروژه آمار تخم مرغ مصرفی ۲۵ خانواده در هفته ۱۲ صفحه
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۳

پ۶۲ – پروژه آمار میزان مصرف آب ۱۰۰ خانواده پر مصرف ۱۶ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۲

پ۶۱ – پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان ۵۰ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۶۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۱

پروژه آمار

پ۶۰ – بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی ۱۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶۰

پ۵۹ – پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۹

پ۵۸ – بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست ۱۲ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۸

پ۵۷ – پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۷

پ۵۶ – پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب ۵۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۶

پ۵۵ – آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. ۱۶ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۵

پ۵۴ – بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز ۱۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۴

پ۵۳ – پروژه آمار قیمت دلار در ۲۰ سال گذشته ۱۶ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۳

پ۵۲ – بررسی تعداد جلسات شرکت ۵۰ نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل ۱۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۲

پ۵۱ – پروژه آماری بررسی میزان حفظ حجاب در موقعیت های مختلف ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۵۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۱

پ۵۰ – پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵۰

پ۴۹ – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۹

پ۴۸ – پروژه آمار بررسی چگونگی نقش افراد در میزان کسب شادی و نشاط خود ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۶ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۸

پ۴۷ – پروژه آمار بررسی آماری میزان مصرف روزانه آب میوه در بین دانش آموزان دبیرستانی ۲۱ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۷

پ۴۶ – پروژه آمار بررسی آماری مقایسه علاقه دانش آموزان به رنگهای مختلف ۱۶ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۶

پ۴۵ – پروژه آمار بررسی آماری تعداد دقایق مکالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبیرستانی ۱۹ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۵

پ۴۴ – پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ ۱۰ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۴

پ۴۳ – یک نمونه ۳۰تایی از ماشین های داخل پارکینگ ۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۳

پ۴۲ – هدف و مقصود واقعی ما از دیدن فیلم چیست ۲۱ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۵ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۴۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۲

پروژه آمار

پ۴۱ – وزن ۵۰ نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو ۱۲ ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۱

پ۴۰ – مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان ۱۱ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴۰

پ۳۹ – تاثیر موسیقی بر یادگیری ۲۲ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۹

پ۳۸ – پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۸

پ۳۷ – پروژه آمار معدل دانش آموزان ۱۶ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۷

پ۳۶ – تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۶

پ۳۵ – پروژه آمار بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۵

پ۳۴ – پروژه آمار بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۶ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۴

پ۳۳ – پروژه آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان و کسب نمرات در دو درس فیزیک و آمار ۲۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۸ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۳

پ۳۲ – پروژه آمار ایدز ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۲

پ۳۱ – مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۸ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۷ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۳۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۱

پ۳۰ – بررسی نمرات درس ریاضی و زبان ۲۵ دانش آموز ۸ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳۰

پ۲۹ – بررسی معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۲۱ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۹

پ۲۸ – بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان ۱۴ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۸

پ۲۷ – بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) ۱۲ص
قیمت : ۷/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۷

پ۲۶ – بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه ۱۳ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۶

پ۲۵ – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان ۱۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۵

پ۲۴ – بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۴

پ۲۳ – بررسی ارتباط بین اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ایام تعطیل ۲۶ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۲۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۳

پ۲۲ – بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه ۲۲ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۹ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۲۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۲

پ۲۱ – بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی ۱۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۱

پ۲۰ – انتخاب یک ماشین بین ۹۵۰ ماشین در پارکینگ ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۲۰

پ۱۹ – اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ۲۱ ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۱۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۹

پ۱۸ – میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته ۱۸ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۸

پ۱۷ – آمار میزان ساعت مطالعه افراد ۲۲ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۷ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۱۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۷

پ۱۶ – پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان ۱۳ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۶

پ۱۵ – آمار میانگین اضطراب در خانواده ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۵

پ۱۴ – آمار مطالعه و تأثیرات ناشی از آن بر جامعه ۳۰ داده ۱۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۴

پ۱۳ – آمار مربوط به مسافت هفت شهر کشورمان ۷ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۳

پ۱۲ – آمار طلاق – قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۲
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۲

پ۱۱ – آمار سن ۵۰ نفر از افراد ۸ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۱

پ۱۰ – آمار ساعت بیداری دانش آموزان ۱۴ص
قیمت : ۸/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱۰
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱۰

پ۰۹ – پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری ۵۰ص
قیمت : ۱۰/۰۰۰ تومان
دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)
دانلود نمونه پروژه ۹
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۹

پ۰۸ – بررسی جمعیت روستای بلغان ۲۴ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۸
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۸

پ۰۷ – مجموعه افرادی که برای دریافت خون و دادن خون به بانک خون مراجعه نموده اند ۱۳ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۷
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۷

پ۰۶ – پروژه آمار استفاده از تلویزیون ۱۱ ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۶
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۶

پ۰۵ – آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان ۲۰ص
قیمت : ۶/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۵
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۵

پ۰۴ – پروژه آمار میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار ۲۰ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۴
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۴

پ۰۳ – میزان بارندگی سالیانه در شهرستانهای کشور در سال ۱۳۸۹ ۱۴ص
قیمت : ۴/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۳
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۳

پ۰۲ – جمع نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار ۱۵ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۲
خرید و دانلود فایل کامل پروژه ۲

پ۰۱ – پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس ۱۲ص
قیمت : ۵/۰۰۰ تومان
دانلود نمونه پروژه ۱
خرید و دانلود فایل ورد و کامل پروژه ۱

پروژه آمار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *